Reprezentări sociale ale NATO. Influenţa contextului social şi transformarea reprezentării

Adrian Neculau, Mihai Curelaru, Camelia Puzdriac, Corina Ilin, Versavia Curelaru

Download

NATO (North Atlantic Treaty Organization – Tratatul Atlanticului de Nord) este o organizaţie militară, de apărare colectivă, care a luat naştere în 4 aprilie 19496, reunind la acea dată 12 state (SUA, Canada şi 10 ţări europene: Belgia, Danemarca, Franţa, Islanda, Italia, Luxemburg, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Portugalia). Grecia şi Turcia au aderat la alianţă în 1952, iar mai târziu Republica Federală Germania (1955) şi Spania (1982).
Tratatul asigură menţinerea păcii, apărarea valorilor democratice, a libertăţii şi securităţii statelor membre prin următoarele misiuni fundamentale:
– Furnizarea bazei de stabilitate şi securitate în Europa prin dezvoltarea instituţiilor democratice şi crearea unui climat de pace şi soluţionare paşnică a conflictelor, prin evitarea recurgerii la forţă şi la ameninţarea cu forţa;
– Facilitarea coordonării eforturilor de realizare a unor obiective şi de atingere a unor interese comune;
– Punerea la dispoziţie a mijloacelor de descurajare şi de apărare în faţa oricărei ameninţări la adresa unui stat membru al alianţei (Manualul NATO, 1997).

Mihai Curelaru – Al. I. Cuza University, Iaşi, Romania
Adrian Neculau – Al. I. Cuza University, Iaşi, Romania

You may also like...

Skip to content