Mihai Curelaru

Religiosity and value-orientation in adolescence

Religiosity and value-orientation in adolescence

Monica Ciocan, Mihai Curelaru, Mioara Cristea
Empirical studies in the field of personality and school psychology underline the importance of educational and socio-cultural contexts on the development of each individual‘s moral value system.

School dropout: causes, effects, prevention and intervention strategies

School dropout: causes, effects, prevention and intervention strategies

Mihai Curelaru, Mioara Cristea, Versavia Curelaru
There are few published articles analyzing the school dropout and offering a broad imagine of the phenomenon. Most of these studies are focused on testing concrete programs of intervention or on meta-analyzing the efficiency of several programs applied to…

Implicarea autorităţilor naţionale, locale şi a ONG-urilor în problematica comunităţilor rome

Implicarea autorităţilor naţionale, locale şi a ONG-urilor în problematica comunităţilor rome

Adrian Neculau, Daniela Victoria Zaharia, Mihai Curelaru
Obiectivul principal al acestui studiu a vizat analiza manierei în care populaţia de etnie romă percepe şi se raportează la încercările autorităţilor şi ale organizaţiilor non-guvernamentale de a îmbunătăţi viaţa membrilor comunităţilor lor.

Stres ocupaţional şi reprezentări sociale ale muncii în mediul universitar

Stres ocupaţional şi reprezentări sociale ale muncii în mediul universitar

Adrian Neculau, Daniela Victoria Zaharia, Mihai Curelaru
Procesul complex al tranziţiei spre o economie de piaţă şi spre o societate europeană bazată pe principii democratice afectează toate dimensiunile vieţii sociale, inclusiv mediul universitar. În perspectivă, reforma din învăţământul superior are în vedere…

Studiu preliminar asupra stresului ocupaţional în mediul universitar

Studiu preliminar asupra stresului ocupaţional în mediul universitar

Adrian Neculau, Daniela Victoria Zaharia, Mihai Curelaru
Eficienţa unei organizaţii este influenţată nu numai de factorii economici, ci şi de cei psiho-sociali. Iar dintre aceştia din urmă, stresul profesional şi atitudinea faţă de muncă a angajaţilor reprezintă factori cu impact major, ambii influenţaţi de modul în care…

Influenţa manipulării contextuale asupra reprezentării sociale a fumatului şi a imaginii fumătorului

Influenţa manipulării contextuale asupra reprezentării sociale a fumatului şi a imaginii fumătorului

Mihai Curelaru
În cadrul acestui studiu ne-am propus să cercetăm reprezentările practicilor fumatului, la adolescenţi, în situaţii de manipulare contextuală. Abordarea de faţă se constituie ca parte integrantă a unei serii de cercetări prin care am operaţionalizat şi…

Ipostaze ale personalităţii publice

Ipostaze ale personalităţii publice

Mihai Curelaru
Fără îndoială, conceptul de personalitate este central în psihologie şi de aceea o parte importantă a preocupărilor acestei discipline este orientată spre înţelegerea personalităţii umane (Havârneanu, 2000a). Cu toate acestea, nu există un consens printre psihologi cu privire la…

Skip to content