Studiu preliminar asupra stresului ocupaţional în mediul universitar

Adrian Neculau, Mihai Curelaru, Daniela Victoria Zaharia

Download

Eficienţa unei organizaţii este influenţată nu numai de factorii economici, ci şi de cei psiho-sociali. Iar dintre aceştia din urmă, stresul profesional şi atitudinea faţă de muncă a angajaţilor reprezintă factori cu impact major, ambii influenţaţi de modul în care munca este privită în cadrul comunităţii de apartenenţă. În România s-au realizat destul de puţine studii sistematice care să investigheze modul în care românii se raportează la muncă. Anchetele de natură sociologică au fost mai interesate de acest subiect decât studiile de factură psihologică. De exemplu, Barometrul de Opinie Publică realizat în anul 2004, arată că numai 45% dintre români recunosc munca drept singura soluţie de reuşită socială, restul propunând soluţii miraculoase cum ar fi credinţa (12%) şi norocul (17%). Rezultatele acestui barometru indică o realitate opusă mentalităţii de muncă protestante, caracteristică ţărilor anglo-saxone, care susţine că singura cale de care omul dispune pentru a avea succes în societate este munca şi punerea în valoare a propriilor abilităţi – norocul, şansa sau destinul având un impact neglijabil.
Considerăm că o analiză aprofundată a reprezentării sociale a muncii, corelată cu analiza surselor de stres ocupaţional şi a strategiilor de a face faţă acestui fenomen, poate facilita înţelegerea modului în care indivizii se raportează la munca lor şi, implicit, la stadiul actual al reformei din domeniul lor de activitate. De asemenea, abordarea poate facilita identificarea problemelor pe care subiecţii le percep ca fiind importante în managementul eficient al schimbării.

Adrian Neculau – Al. I. Cuza University, Iaşi, Romania
Daniela Victoria Zaharia – Al. I. Cuza University, Iaşi, Romania
Mihai Curelaru – Al. I. Cuza University, Iaşi, Romania

You may also like...

Skip to content