Adrian Neculau

„Contextul” şi efectele sale în şcoală. Un studiu de caz asupra instituţiei şcolii în România

„Contextul” şi efectele sale în şcoală. Un studiu de caz asupra instituţiei şcolii în România

Adrian Neculau, Dorina Sălăvăstru, Manuela Vlase, Claudia Cărăuşu, Roxana Axinte
Studiul analizează problema violenţelor şcolare din perspectiva influenţei contextului social nou: tranziţia, liberalizarea mass-media (prin intermediul căreia se fac cunoscute fapte violente ce erau trecute sub tăcere în regimul comunist), slăbirea autorităţii statului şi…

Implicarea autorităţilor naţionale, locale şi a ONG-urilor în problematica comunităţilor rome

Implicarea autorităţilor naţionale, locale şi a ONG-urilor în problematica comunităţilor rome

Adrian Neculau, Daniela Victoria Zaharia, Mihai Curelaru
Obiectivul principal al acestui studiu a vizat analiza manierei în care populaţia de etnie romă percepe şi se raportează la încercările autorităţilor şi ale organizaţiilor non-guvernamentale de a îmbunătăţi viaţa membrilor comunităţilor lor.

Reprezentarea socială a puterii – Un Ianus androgin?

Reprezentarea socială a puterii – Un Ianus androgin?

Luminiţa Iacob, Daniela Pop, Adrian Neculau
Mitologicul IANUS a fost venerat ca zeu al începutului, deschiderii, tranziţiei, orizontului. Simbolistica feţelor sale este pe măsură. Ele reunesc apa cu focul, cerul cu pământul, trecutul cu viitorul, Orientul cu Occidentul. În baza reunirii atâtor forţe, poate fi văzut şi ca zeu al…

„Condiţia umană” sub “semnul omeniei”

„Condiţia umană” sub “semnul omeniei”

Adrian Neculau
L-am descoperit târziu pe Nicolae Mărgineanu. Când am făcut eu studiile, între 1957 şi 1962, numele său era prohibit. Nu i se pomenea sau nu se rostea în faţa studenţilor. L-am descoperit un an mai târziu, după terminarea facultăţii, când am fost angajat psiholog…

Stres ocupaţional şi reprezentări sociale ale muncii în mediul universitar

Stres ocupaţional şi reprezentări sociale ale muncii în mediul universitar

Adrian Neculau, Daniela Victoria Zaharia, Mihai Curelaru
Procesul complex al tranziţiei spre o economie de piaţă şi spre o societate europeană bazată pe principii democratice afectează toate dimensiunile vieţii sociale, inclusiv mediul universitar. În perspectivă, reforma din învăţământul superior are în vedere…

Studiu preliminar asupra stresului ocupaţional în mediul universitar

Studiu preliminar asupra stresului ocupaţional în mediul universitar

Adrian Neculau, Daniela Victoria Zaharia, Mihai Curelaru
Eficienţa unei organizaţii este influenţată nu numai de factorii economici, ci şi de cei psiho-sociali. Iar dintre aceştia din urmă, stresul profesional şi atitudinea faţă de muncă a angajaţilor reprezintă factori cu impact major, ambii influenţaţi de modul în care…

Despre necesitatea sacrificării rituale a fondatorilor

Despre necesitatea sacrificării rituale a fondatorilor

Adrian Neculau
Solicitat de coordonatorul revistei „Synergies Roumanie”, editată de către GERFLINT (Groupe d’Etude et de Recherches pour le Français Langue Internationale) şi publicată de MSH din Paris, să fac parte dintre cei ce o girează în România şi…

Reprezentări sociale ale NATO. Influenţa contextului social şi transformarea reprezentării

Reprezentări sociale ale NATO. Influenţa contextului social şi transformarea reprezentării

Adrian Neculau, Mihai Curelaru, Camelia Puzdriac, Corina Ilin, Versavia Curelaru
NATO (North Atlantic Treaty Organization – Tratatul Atlanticului de Nord) este o organizaţie militară, de apărare colectivă, care a luat naştere în 4 aprilie 19496, reunind la acea dată 12 state (SUA, Canada şi 10 ţări europene:…

Skip to content