2003 – Volume 12

Influenţa manipulării contextuale asupra reprezentării sociale a fumatului şi a imaginii fumătorului

Influenţa manipulării contextuale asupra reprezentării sociale a fumatului şi a imaginii fumătorului

Mihai Curelaru
În cadrul acestui studiu ne-am propus să cercetăm reprezentările practicilor fumatului, la adolescenţi, în situaţii de manipulare contextuală. Abordarea de faţă se constituie ca parte integrantă a unei serii de cercetări prin care am operaţionalizat şi…

Valorificarea imaginii de sine în formarea impresiei

Valorificarea imaginii de sine în formarea impresiei

Loredana Gherasim, Simona Burceanu
Stereotipurile sunt seturi de credinţe care asociază anumite caracteristici grupurilor sociale, având forma afirmaţiilor şi evaluărilor care circulă într-un anumit mediu socio-cultural. Teoria conflictului explică apariţia stereotipurilor din perspectiva relaţiilor dintre…

„Noi nu ne temem de lupul cel rău” – Impactul Third Person Effect în perceperea influenţei violenţei tv asupra propriei persoane şi asupra celorlalţi

„Noi nu ne temem de lupul cel rău” – Impactul Third Person Effect în perceperea influenţei violenţei tv asupra propriei persoane şi asupra celorlalţi

Daniela Speranţa Robotă, Mihail Radu Robotă
Third effect oferă o perspectivă unică prin care să privim mass-media şi efectele ei. De aceea, nu mai suntem interesaţi doar de ceea ce mass-media ne comunică în mod direct, ci şi de implicaţiile ei asupra celorlalţi şi asupra percepţiilor noastre şi ale altora…

Influenţarea discriminării afective prin stimulare subliminală

Influenţarea discriminării afective prin stimulare subliminală

Daniela Mihăilescu, Cornel Havârneanu
Percepţia subliminală constituie un caz particular al percepţiei implicite şi reclamă acele situaţii în care percepţia are loc în condiţiile în care stimulii ţintă sunt prezentaţi pentru perioade foarte scurte de timp sau au o intensitate foarte redusă…

L’excellence en sciences sociales dans les communautés scientifiques émergeantes en Europe de l’Est

L’excellence en sciences sociales dans les communautés scientifiques émergeantes en Europe de l’Est

Mihai Dinu Gheorghiu
Il est possible de décrire l’ancien système de formation des élites dirigeantes dans les pays ex-socialistes comme étant caractérisé par deux moments historiques distincts : l’adoption du modèle soviétique d’abord, à travers notamment l’imposition des institutions de…

Skip to content