Influenţa manipulării contextuale asupra reprezentării sociale a fumatului şi a imaginii fumătorului

Mihai Curelaru

Download

În cadrul acestui studiu ne-am propus să cercetăm reprezentările practicilor fumatului, la adolescenţi, în situaţii de manipulare contextuală. Abordarea de faţă se constituie ca parte integrantă a unei serii de cercetări prin care am operaţionalizat şi validat empiric conceptul – denumit de noi – efect de semnificaţie (Neculau şi Curelaru, 1999; Curelaru şi Curelaru, 2001; Neculau, Curelaru şi Nastas, 2002). De asemenea, menţionăm că ansamblul acestor studii este circumscris teoriei reprezentărilor sociale (Moscovici, 1976; Doise, Clemence, Lorenzi-Cioldi, 1992; Abric, 1994 etc.). În sens mai restrâns, înţelegem prin reprezentare socială o grilă de lectură pentru realitatea socială (Moliner, 1992), un filtru sociocognitiv care orientează conduita sau un principiu generator de luări de poziţie în raport cu un obiect social (Doise, 1986). În sensul cel mai larg, reprezentările sociale sunt „ştiinţe sociale” care, prin comunicare socială, construiesc o viziune comună asupra lumii (Jodelet, 1984, 1989), adevărate reţele de idei, metafore şi imagini, mai mult sau mai puţin legate împreună, dar mai mobile şi mai fluide decât teoriile (Moscovici, 2000).

Mihai Curelaru – Al. I. Cuza University, Iaşi, Romania, E-mail: mihai.curelaru@uaic.ro

You may also like...

Skip to content