2007 – Volume 16

Gândirea critică – o abilitate cognitivă de ordin superior

Gândirea critică – o abilitate cognitivă de ordin superior

Dorina Sălăvăstru
Acest studiu reprezintă o sinteză teoretică asupra gândirii critice. Scopul este de a pune în evidenţă necesitatea introducerii activităţilor care presupun proceduri ale gândirii critice în unele discipline de învăţământ, precum şi în programele de formare a profesorilor.

Relaţia dintre tematica stereotipurilor de tip etno-identitar şi prestigiul naţional perceput

Relaţia dintre tematica stereotipurilor de tip etno-identitar şi prestigiul naţional perceput

Alexandrina Moisuc, Luminiţa Iacob
Lucrarea de faţă prezintă rezultatele unei cercetări care şi-a propus să identifice pattern-ul tematic al stereotipurilor etnice şi eventuala sa relaţionare cu prestigiul naţional perceput. Materialul primar al analizei a fost constituit din 6370 cuvinte, obţinute prin…

Persistenţa motivaţională şi operaţionalizarea ei în vederea evaluării potenţialului motivaţional individual

Persistenţa motivaţională şi operaţionalizarea ei în vederea evaluării potenţialului motivaţional individual

Ticu Constantin, Ingrid Iarcuczewiczi, Loredana Constantin, Anca Fodorea, Liliana Căldare
Pornind de la perspectiva teoretică a analizei funcţionale asupra motivaţiei pentru muncă (Kanfer, R., 1999), ne-am propus construcţia unei probe standardizate de evaluare a persistenţei motivaţionale – concept definit ca tendinţa de a persista în acţiunile direcţionate spre…

Echanges intergénérationels et construction de frontières dans les expériences educatives des classes moyennes

Echanges intergénérationels et construction de frontières dans les expériences educatives des classes moyennes

Mihai Dinu Gheorghiu, Pascale Gruson, Judit Vari
L’analyse comparée des stratégies et expériences éducatives de quatre familles des classes moyennes et intermédiaires de la région parisienne fait apparaître plusieurs éléments de continuité et d’écart entre l’éducation reçue des parents et…

Gestionnaires et médecins face aux changements organisationnels des hôpitaux français

Gestionnaires et médecins face aux changements organisationnels des hôpitaux français

Mihai Dinu Gheorghiu, Danièle Guillemot, Frédéric Moatty
Deux enquêtes par entretien ont permis d’aborder la problématique des transformations des identités professionnelles à l’hôpital et plus particulièrement du groupe des dirigeants, gestionnaires et médecins. Après avoir présenté les…

Frontières, trajectoires et expériences de ruptures

Frontières, trajectoires et expériences de ruptures

Lucette Labache, Monique De Saint Martin
Différentes trajectoires, individuelles et familiales, plutôt marquées par la mobilité sociale, professionnelle, géographique, résidentielle, et par les discontinuités, sont analysées en s’appuyant sur une enquête par entretiens approfondis dans les…

Atenţie şi performanţă în practica conducerii auto

Atenţie şi performanţă în practica conducerii auto

Cornel Havarneanu, Grigore Havârneanu
În acest studiu, sunt discutate progresele recente în studiul atenţiei şi performanţei, cu accentul pe natura controlului atenţional şi pe efectele experienţei. În general, efectele „setului mental” se dovedesc a fi mai evidente decât s-a crezut la început…

Skip to content