Persistenţa motivaţională şi operaţionalizarea ei în vederea evaluării potenţialului motivaţional individual

Ticu Constantin, Ingrid Iarcuczewiczi, Loredana Constantin, Anca Fodorea, Liliana Căldare

Download

Pornind de la perspectiva teoretică a analizei funcţionale asupra motivaţiei pentru muncă (Kanfer, R., 1999), ne-am propus construcţia unei probe standardizate de evaluare a persistenţei motivaţionale – concept definit ca tendinţa de a persista în acţiunile direcţionate spre atingerea obiectivelor propuse, de a investi timp, efort şi energie pentru atingerea scopului stabilit, de a nu abandona. Am operaţionalizat 8 factori descrişi în literatura de specialitate ca fiind cei care condiţionează persistenţa motivaţională (efort, încredere, perseverenţă, scop, organizare, concentrare, obstacol și ambiţie). Am construit astfel o probă de evaluare a persistenţei motivaţionale având două secţiuni: una vizând evaluarea directă pe o scală în 6 trepte a măsurii în care 64 de comportamente au fost prezente în activitatea profesională anterioară a subiectului; o a doua solicitând ierarhizarea unor comportamente diferite considerate caracteristice pentru descrierea individuală (serii de 8 ierarhii cu câte un item din fiecare dintre cei 8 factori). Chestionarul astfel rezultat a fost aplicat pe diferite loturi de subiecţi, pentru a testa pertinenţa ideii de operaţionalizare, consistenţa internă a factorilor şi capacitatea discriminativă pe itemi. Datele obţinute confirmă existenţa unei probe capabile să surprindă diferenţiat valori pentru fiecare dintre cei 8 factori investigaţi, probă cu o consistenţă bună pe factori.

Maria Nicoleta Turliuc – Al. I. Cuza University, Iaşi, Romania, Faculty of Psychology and Educational Sciences
Ingrid Iarcuczewiczi – Al. I. Cuza University, Iaşi, Romania, Faculty of Psychology and Educational Sciences
Loredana Constantin – Al. I. Cuza University, Iaşi, Romania, Faculty of Psychology and Educational Sciences
Anca Fodorea – Al. I. Cuza University, Iaşi, Romania, Faculty of Psychology and Educational Sciences
Liliana Căldare – Al. I. Cuza University, Iaşi, Romania, Faculty of Psychology and Educational Sciences

You may also like...

Skip to content