2005 – Volume 14

Distorsiuni în percepţia comportamentului în conflict

Distorsiuni în percepţia comportamentului în conflict

Roxana Butnăreanu, Ana Stoica-Constantin
Comportamentele interpersonale ar trebui, într-un scenariu ideal, să fie percepute cu semnificaţia voită de emiţător. În realitate, mesajul poate ajunge la partener cu reversul medaliei, iar cel mai expus percepţiilor eronate este comportamentul cooperant, nu cel conflictogen…

Dimensiuni ale sinelui implicate în determinarea performanţei

Dimensiuni ale sinelui implicate în determinarea performanţei

Versavia Curelaru
Problema influenţei conceptului de sine asupra rezultatelor personale în diverse sarcini a fost ridicată în mai multe rânduri. Există numeroase cercetări care au încercat să evidenţieze mecanismele care ar putea explica relaţia dintre sine şi…

Factori psihologici ai evoluţiei postoperatorii

Factori psihologici ai evoluţiei postoperatorii

Loredana Gherasim, Cătălina Neculau
Teoria iniţială a neajutorării învăţate susţine faptul că lipsa de contingenţă dintre rezultate şi răspunsuri determină formarea expectanţei inutilităţii acţiunilor, ceea ce are drept consecinţă apariţia deficitelor de performanţă în sarcinile ulterioare

Influenţa genului, a atitudinii sexiste şi a dominării sociale asupra atitudinii faţă de violenţa conjugală asupra femeii

Influenţa genului, a atitudinii sexiste şi a dominării sociale asupra atitudinii faţă de violenţa conjugală asupra femeii

Maria Nicoleta Turliuc
În majoritatea societăţilor, rolul masculin şi cel feminin nu sunt numai diferite, ci şi inegale, femeile fiind supuse unui sexism instituţionalizat, bazat pe stereotipuri sexuale, prejudecăţi şi discriminare. Plecând de la statutul socialmente atribuit lor…

„Condiţia umană” sub “semnul omeniei”

„Condiţia umană” sub “semnul omeniei”

Adrian Neculau
L-am descoperit târziu pe Nicolae Mărgineanu. Când am făcut eu studiile, între 1957 şi 1962, numele său era prohibit. Nu i se pomenea sau nu se rostea în faţa studenţilor. L-am descoperit un an mai târziu, după terminarea facultăţii, când am fost angajat psiholog…

Contributions à une sociologie du rap français

Contributions à une sociologie du rap français

Mihai Dinu Gheorghiu
Plusieurs travaux ont consacré ces dernières années le Rap – genre musical, mode d’expression d’une culture populaire, expérience esthétique… – en tant qu’objet de recherche, une bibliographie française et internationale suit le succès populaire et….

Argumentarea în discursul didactic

Argumentarea în discursul didactic

Dorina Sălăvăstru
Argumentarea face parte din viaţa noastră cotidiană. Fiecare în felul nostru, în anumite momente, este obligat să argumenteze pentru a-şi pleda cauza, să aducă probe pentru a putea convinge, pentru a justifica o anumită conduită ori, pur şi simplu, pentru a influenţa…

Stres ocupaţional şi reprezentări sociale ale muncii în mediul universitar

Stres ocupaţional şi reprezentări sociale ale muncii în mediul universitar

Adrian Neculau, Daniela Victoria Zaharia, Mihai Curelaru
Procesul complex al tranziţiei spre o economie de piaţă şi spre o societate europeană bazată pe principii democratice afectează toate dimensiunile vieţii sociale, inclusiv mediul universitar. În perspectivă, reforma din învăţământul superior are în vedere…

Skip to content