Distorsiuni în percepţia comportamentului în conflict

Roxana Butnăreanu, Ana Stoica-Constantin

Download

Comportamentele interpersonale ar trebui, într-un scenariu ideal, să fie percepute cu semnificaţia voită de emiţător. În realitate, mesajul poate ajunge la partener cu reversul medaliei, iar cel mai expus percepţiilor eronate este comportamentul cooperant, nu cel conflictogen, pe care doar în mod excepţional îl preluăm ca pe o atitudine constructivă. Uneori considerăm că cel care optează pentru un comportament de cooperare este fie necinstit, fie constrîns de alţii să joace cartea cooperării, fie în căutare de aprobare socială. Este posibil ca răspunzătoare de aceste tribulaţii să fie trăsături ale personalităţii celui ce percepe, sau modul în care este abordat individul, sau particularităţi ale situaţiei în care se găsesc cei doi actori sociali, ori natura raporturilor dintre ei, ori statutul social, ori lipsa abilităţilor sociale şi de comunicare ale cel puţin unuia din parteneri, atitudinile şi climatul psihosocial (competiţia este cea care primează şi este percepută ca firească), în fine, pot fi o serie de alţi factori de influenţă – în genul aşteptărilor sau sugestiilor primite de la ceilalţi.

Roxana Butnăreanu – Catharsis Psychological Office, Brăila, Romania
Ana Stoica-Constantin – Al. I. Cuza University, Iaşi, Romania

You may also like...

Skip to content