Distorsiuni în percepţia comportamentului în conflict

Roxana Butnăreanu, Ana Stoica-Constantin
Comportamentele interpersonale ar trebui, într-un scenariu ideal, să fie percepute cu semnificaţia voită de emiţător. În realitate, mesajul poate ajunge la partener cu reversul medaliei, iar cel mai expus percepţiilor eronate este comportamentul cooperant, nu cel conflictogen…