2006 – Volume 15

Implicarea autorităţilor naţionale, locale şi a ONG-urilor în problematica comunităţilor rome

Implicarea autorităţilor naţionale, locale şi a ONG-urilor în problematica comunităţilor rome

Adrian Neculau, Daniela Victoria Zaharia, Mihai Curelaru
Obiectivul principal al acestui studiu a vizat analiza manierei în care populaţia de etnie romă percepe şi se raportează la încercările autorităţilor şi ale organizaţiilor non-guvernamentale de a îmbunătăţi viaţa membrilor comunităţilor lor.

Introducere în problematica unui proiect

Introducere în problematica unui proiect

François Ruegg
Studiul de faţă este o introducere în problematica unui proiect european, o cooperare ştiinţifică între Universitatea din Fribourg şi cele din Iaşi, Cluj-Napoca şi Chişinău. Tema acestui ansamblu de cercetări a constituit-o explorarea vieţii sociale a…

Noi tendinţe în studierea reprezentărilor sociale

Noi tendinţe în studierea reprezentărilor sociale

Florin Botoşineanu
Ultimele două decenii s-au distins ca o perioadă de mari realizări în domeniul psihologiei sociale, progres care a determinat o masivă diversificare a domeniilor sale de cercetare, alături de un interes tot mai mare pentru conceptele sale fundamentale.

Le changement climatique: quel défi pour la psychologie sociale?

Le changement climatique: quel défi pour la psychologie sociale?

Andreea Ernst-Vintilă, Sorin Cheval
Ce texte présente quelques éclairages qu’apporte la psychologie sociale sur la question des problèmes environnementaux tels que le changement climatique. On explore le lien entre attitudes et comportements et la question des normes sociales et…

Stilul de învăţare şi metacogniţia

Stilul de învăţare şi metacogniţia

Dorina Sălăvăstru
Studiul realizează o discuţie asupra conceptelor de stil cognitiv, stil de învăţare şi metacogniţie şi evidenţiază relaţiile dintre acestea. Stilul de învăţare apare ca un proces ce pune în joc mai multe elemente care compun situaţia de învăţare…

Eléments pour une théorie minimale des sectes

Eléments pour une théorie minimale des sectes

Michel Rouquette
L’article ci-dessous fait une analyse sur la problématique de la secte religieuse en proposant quelques explications qui viennent de répondre á de questions fondamentales que regard la définition de la secte, les motives d’adhésion á ce type des groupes, les…

Studiu intercultural de validare preliminară a scalei de concepţii personale asupra inteligenţei (SCPI)

Studiu intercultural de validare preliminară a scalei de concepţii personale asupra inteligenţei (SCPI)

Laura Ciochină, Luísa Faria, Annamaria Pepi, Marianna Alesi
Prezentul studiu a recurs la analiză factorială confirmatorie (AFC) pentru a testa în trei contexte culturale – România, Portugalia şi Italia –, Scala de Concepţii Personale asupra Inteligenţei (SCPI), construită şi validată pe populaţie portugheză de …

Procese identitare la vârsta a treia

Procese identitare la vârsta a treia

Anca Radu, Loredana Gherasim, Luminiţa Iacob
Modalitatea uzuală de abordare a identităţii în psihologie este prin prisma stadiilor şi statusurilor identitare. Studiul de faţă cercetează procesele identitare (asimilarea, acomodarea şi echilibrarea identitară), la vârsta a treia, perioadă caracterizată de…

Reprezentarea socială a puterii – Un Ianus androgin?

Reprezentarea socială a puterii – Un Ianus androgin?

Luminiţa Iacob, Daniela Pop, Adrian Neculau
Mitologicul IANUS a fost venerat ca zeu al începutului, deschiderii, tranziţiei, orizontului. Simbolistica feţelor sale este pe măsură. Ele reunesc apa cu focul, cerul cu pământul, trecutul cu viitorul, Orientul cu Occidentul. În baza reunirii atâtor forţe, poate fi văzut şi ca zeu al…

Skip to content