Noi tendinţe în studierea reprezentărilor sociale

Florin Botoşineanu

Download

Ultimele două decenii s-au distins ca o perioadă de mari realizări în domeniul psihologiei sociale, progres care a determinat o masivă diversificare a domeniilor sale de cercetare, alături de un interes tot mai mare pentru conceptele sale fundamentale. Având ca scop prezentarea unei sinteze a evoluţiei conceptului de reprezentări sociale şi evidenţiind acele teorii care prin coerenţa, dar şi prin contradicţiile lor, au determinat consistenţa sa, acest articol identifică abordările fundamentale ale unei realităţi sociale complexe, studiată din diverse puncte de vedere: descriptiv şi funcţional, structural şi normativ, practic şi teoretic.

social representation, the mute zone in the representation, disability, substitution method, counter-normative elements

Florin Botoşineanu – Al. I. Cuza University, Iaşi, Romania, Faculty of Psychology and Educational Sciences E-mail: flobotosineanu@yahoo.com

You may also like...

Skip to content