Introducere în problematica unui proiect

François Ruegg

Download

Studiul de faţă este o introducere în problematica unui proiect european, o cooperare ştiinţifică între Universitatea din Fribourg şi cele din Iaşi, Cluj-Napoca şi Chişinău. Tema acestui ansamblu de cercetări a constituit-o explorarea vieţii sociale a comunităţilor de romi, din România şi Republica Moldova. Sunt discutate dimensiuni precum: sărăcia, identitatea şi cultura, elitele şi convertirea religioasă.

social representation, the mute zone in the representation, disability, substitution method, counter-normative elements

François Ruegg – University of Fribourg, Switzerland

You may also like...

Skip to content