Stilul de învăţare şi metacogniţia

Dorina Sălăvăstru

Download

Studiul realizează o discuţie asupra conceptelor de stil cognitiv, stil de învăţare şi metacogniţie şi evidenţiază relaţiile dintre acestea. Stilul de învăţare apare ca un proces ce pune în joc mai multe elemente care compun situaţia de învăţare, elemente referitoare atât la persoană cât şi la sarcină. Stilul de învăţare este în strânsă legătură cu concepţia despre sine a elevului, cu cunoştinţele şi strategiile metacognitive care permit monitorizarea şi reglarea activităţii de învăţare. Studiul evidenţiază importanţa cunoaşterii stilului de învăţare atât de către elev, cât şi de către profesor. Elevul îşi va clarifica preferinţele în învăţare, va conştientiza calităţile, lacunele, nevoile de învăţare şi va alege mediul de învăţare care îl avantajează cel mai mult. De asemenea, stilul de învăţare ar trebui să facă parte din conţinutul formării profesionale a profesorilor. Profesorul poate concepe demersuri de predare care să ţină seama de stilurile de învăţare ale elevilor.

Dorina Sălăvăstru – Al. I. Cuza University, Iaşi, Romania

You may also like...

Skip to content