Reprezentarea socială a puterii – Un Ianus androgin?

Luminiţa Iacob, Daniela Pop, Adrian Neculau

Download

Mitologicul IANUS a fost venerat ca zeu al începutului, deschiderii, tranziţiei, orizontului. Simbolistica feţelor sale este pe măsură. Ele reunesc apa cu focul, cerul cu pământul, trecutul cu viitorul, Orientul cu Occidentul. În baza reunirii atâtor forţe, poate fi văzut şi ca zeu al puterii. Câte şi cum îi sunt feţele în această postură? Căutarea răspunsului este tocmai miza studiului de faţă, care are patru secţiuni. Prima subliniază statutul special al puterii ca obiect al cercetării pluridisciplinare şi ca temă a psihologiei sociale. A doua accentuează rolul său de invariant intercultural şi precizează trăsăturile „complexului românesc al puterii”, identificate de cercetările care au avut la bază paradigma dimensiunilor culturii a lui Hofstede (1980). A treia secţiune se opreşte la „egalitatea inegală” (Masson-Maret, 1997; Kirchler, 1997), conceptul care surprinde ontologia puterii văzută în cheia diferenţelor dintre sexe. Secţiunile amintite constituie baza teoretică pentru cea de a patra, care prezintă „feţele lui IANUS”: reprezentarea socială a puterii în accepţiunea subiecţilor români. Sunt prezentate etapele şi rezultatele unei participări româneşti la o cercetare interculturală.

Luminiţa Iacob – Al. I. Cuza University, Iaşi, Romania
Daniela Pop – Al. I. Cuza University, Iaşi, Romania
Adrian Neculau – Al. I. Cuza University, Iaşi, Romania

You may also like...

Skip to content