2009 – Volume 18, Issue no. 2

150 de experimente pentru a înţelege manipularea mediatică. Psihologia consumatorului de mass-media

150 de experimente pentru a înţelege manipularea mediatică. Psihologia consumatorului de mass-media

Sébastien Bohler
Într-o discuţie pe care am purtat-o la unul din liceele ieşene cu elevii din clasele V-VIII am aflat că timpul pe care părinţii îl petrec zilnic alături de ei este de cam 10 minute. Surprins fiind, i-am întrebat pe elevi ce fac părinţii în afara acestor „10 minute” şi, răspunsul a fost scurt:…

Determinanţi afectivi ai persistenţei motivaţionale

Determinanţi afectivi ai persistenţei motivaţionale

Ana-Maria Hojbotă, Ticu Constantin
Persistenţa motivaţională se referă la nucleul dur al motivaţiei individuale, dimensiunea mai degrabă cantitativă (energia şi stabilitatea motivaţională) decât calitativă a acesteia (Constantin şi col., 2007). Psihologia personalităţii include persistenţa atât în modele temperamentale cât şi caracteriale…

Eficienţa utilizării computerului în logopedie

Eficienţa utilizării computerului în logopedie

Iolanda Tobolcea, Adina Karner Huţuleac, Constanţa Dumitriu
SISTEMUL PENTRU TERAPIA PERSONALIZATĂ A TULBURĂRILOR DE PRONUNŢIE (TERAPERS) Ŕ reprezintă cercetarea ce a fost derulată în echipă interdisciplinară cu scopul de a alcătui şi implementa un sistem informatic inteligent de terapie a tulburărilor dislalice…

Influenţa nivelului depresiei diadice asupra satisfacţiei maritale

Influenţa nivelului depresiei diadice asupra satisfacţiei maritale

Cornelia Amariei, Loredana Gherasim, Maria Nicoleta Turliuc
In cadrul acestui studiu ne-am propus să analizăm impactul nivelului depresiei partenerilor şi a gradului de dezvoltare familială asupra satisfacţiei conjugale. Ipotezele studiului sunt următoarele: satisfacţia conjugală va fi influenţată de nivelul de depresie şi…

Impactul valenţei recompensei asupra persistenţei motivaţionale

Impactul valenţei recompensei asupra persistenţei motivaţionale

Loredana-Petronela Matran, Ticu Constantin
Lucrarea de faţă urmăreşte clarificarea conotaţiilor persistenţei motivaţionale în funcţie de valenţa recompensei: recompensă absentă, slabă sau puternică. Obiectivul empiric al prezentei cercetări a fost acela de a identifica impactul diferitelor tipuri de recompensă asupra persistenţei în…

Skip to content