Eficienţa utilizării computerului în logopedie

Iolanda Tobolcea, Adina Karner Huţuleac, Constanţa Dumitriu

Download

SISTEMUL PENTRU TERAPIA PERSONALIZATĂ A TULBURĂRILOR DE PRONUNŢIE (TERAPERS) Ŕ reprezintă cercetarea ce a fost derulată în echipă interdisciplinară cu scopul de a alcătui şi implementa un sistem informatic inteligent de terapie a tulburărilor dislalice, specifice limbii române (sistem CBST Ŕ computer-based speech therapy), ca metodă logopedică adjuvantă, personalizată şi centrată pe client. În cadrul acestei lucrări dorim să evidenţiem rezultatele optime obţinute de dislalicii prin utilizarea programelor informatice, în comparaţie cu cele obţinute de cei care au parcurs intervenţia logopedică clasică. S-a validat faptul că folosirea terapiei asistate de computer este semnificativ mai eficientă pentru copiii dislalici, facilitând şi completând tehnicile logopedice clasice.

dislalie, computer, terapie, software, copii

Iolanda Tobolcea – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Romania, E-mail: itobolcea@yahoo.com
Adina Karner Huţuleac – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Romania, E-mail: adinakarner@yahoo.com
Constanţa Dumitriu -Universitatea Bacău, Romania, E-mail: dumitriuconstanta@yahoo.com.

You may also like...

Skip to content