Impactul valenţei recompensei asupra persistenţei motivaţionale

Loredana-Petronela Matran, Ticu Constantin

Download

Lucrarea de faţă urmăreşte clarificarea conotaţiilor persistenţei motivaţionale în funcţie de valenţa recompensei: recompensă absentă, slabă sau puternică. Obiectivul empiric al prezentei cercetări a fost acela de a identifica impactul diferitelor tipuri de recompensă asupra persistenţei în sarcină şi asupra persistenţei motivaţionale. Rezultatele cercetării arată că există diferenţe semnificative în ceea ce priveşte persistenţa în rezolvarea sarcinii în funcţie de valenţa recompensei promisă, în sensul că subiecţii cărora li se promite o recompensă puternică persistă semnificativ mai mult în sarcină decât subiecţii cărora li se promite o recompensă slabă sau nu li se promite deloc recompensă. De
asemenea, apar diferenţe semnificative în ceea ce priveşte persistenţa motivaţională în funcţie de valenţa recompensei promisă, dar nu în sensul anticipat, ci în sensul că subiecţii cărora nu li se promite nici un fel de recompensă sunt semnificativ mai persistenţi motivaţional decât subiecţii cărora li se promite o recompensă (scăzută, ridicată).

persistenţă motivaţională, recompensă, motivaţie, persistenţă în sarcină.

Ticu Constantin – Al. I. Cuza University, Iaşi, Romania, Faculty of Psychology and Educational Sciences, E-mail: tconst@uaic.ro

You may also like...

Skip to content