persistenţă motivaţională

Determinanţi afectivi ai persistenţei motivaţionale

Determinanţi afectivi ai persistenţei motivaţionale

Ana-Maria Hojbotă, Ticu Constantin
Persistenţa motivaţională se referă la nucleul dur al motivaţiei individuale, dimensiunea mai degrabă cantitativă (energia şi stabilitatea motivaţională) decât calitativă a acesteia (Constantin şi col., 2007). Psihologia personalităţii include persistenţa atât în modele temperamentale cât şi caracteriale…

Impactul valenţei recompensei asupra persistenţei motivaţionale

Impactul valenţei recompensei asupra persistenţei motivaţionale

Loredana-Petronela Matran, Ticu Constantin
Lucrarea de faţă urmăreşte clarificarea conotaţiilor persistenţei motivaţionale în funcţie de valenţa recompensei: recompensă absentă, slabă sau puternică. Obiectivul empiric al prezentei cercetări a fost acela de a identifica impactul diferitelor tipuri de recompensă asupra persistenţei în…

Skip to content