Implicarea autorităţilor naţionale, locale şi a ONG-urilor în problematica comunităţilor rome

Adrian Neculau, Daniela Victoria Zaharia, Mihai Curelaru

Download

Obiectivul principal al acestui studiu a vizat analiza manierei în care populaţia de etnie romă percepe şi se raportează la încercările autorităţilor şi ale organizaţiilor non-guvernamentale de a îmbunătăţi viaţa membrilor comunităţilor lor. În acest scop, am comparat informaţii din surse oficiale cu cele culese în cadrul a 15 interviuri semi-directive realizate cu persoane de etnie romă. Aspectele principale asupra cărora am insistat vizează cunoaşterea de către romi a legislaţiei şi a structurilor oficiale concepute în scopul sprijinirii lor, dar şi evaluarea impactului proiectelor educaţionale şi profesionale implementate de către ONG-uri şi de către autorităţi. În urma demersului nostru am reuşit să identificăm câţiva indicatori ai succesului implementării unor programe educaţionale, de integrare profesională sau de asumare a identităţii etnice. Totuşi, succesul acestor programe pare a fi mai ridicat în comunităţile de romi deschise şi semi-deschise, în timp ce în comunităţile tradiţionale eficienţa lasă mult de dorit.

Adrian Neculau – Al. I. Cuza University, Iaşi, Romania
Daniela Victoria Zaharia – Al. I. Cuza University, Iaşi, Romania
Mihai Curelaru – Al. I. Cuza University, Iaşi, Romania

You may also like...

Skip to content