Daniela Victoria Zaharia

Predictors of intention to vaccinate against COVID-19 in a sample of Romanian adults

Predictors of intention to vaccinate against COVID-19 in a sample of Romanian adults

Elena Gabriela Nicuță, Daniela Victoria Zaharia, Teodor Răileanu-Olariu, Ticu Constantin
Vaccination against COVID-19 is considered to be one of the most effective ways to control and ultimately end the pandemic. Seeing that the many people are still vaccine hesitant, it is important to examine the factors which influence one’s intention to vaccinate.

Emotional dysregulation – factor structure and consistency in the Romanian version of the Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS)

Emotional dysregulation – factor structure and consistency in the Romanian version of the Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS)

Cristina Maria Bostan, Daniela Victoria Zaharia
Certain issues related to emotional regulation have retained the interest of researchers and practitioners due to their relevance for general well-being, average daily problems and some psychopathological conditions.

Gender and Empathic Differences in the Attribution of Pride and Joy

Gender and Empathic Differences in the Attribution of Pride and Joy

Andreea Roxana Iordache, Daniela Victoria Zaharia
Following the differential tradition in the study of emotions, we were interested in exploring the differences between joy and pride as perceived by students. As a first objective of this study, we aimed at developing a scenario-based instrument that differentiates between pride and joy.

Anchetă exploratorie privind reglarea trăirilor afective în organizaţiile româneşti

Anchetă exploratorie privind reglarea trăirilor afective în organizaţiile româneşti

Daniela Victoria Zaharia, Teodora Chirilă
În cadrul acestei cercetări bazate pe chestionar, am urmărit modul în care 145 de angajaţi din sectorul servicii prezintă aspecte legate de reglarea emoţională în context profesional. Rezultatele indică diversitatea contextelor în care au loc…

Implicarea autorităţilor naţionale, locale şi a ONG-urilor în problematica comunităţilor rome

Implicarea autorităţilor naţionale, locale şi a ONG-urilor în problematica comunităţilor rome

Adrian Neculau, Daniela Victoria Zaharia, Mihai Curelaru
Obiectivul principal al acestui studiu a vizat analiza manierei în care populaţia de etnie romă percepe şi se raportează la încercările autorităţilor şi ale organizaţiilor non-guvernamentale de a îmbunătăţi viaţa membrilor comunităţilor lor.

Stres ocupaţional şi reprezentări sociale ale muncii în mediul universitar

Stres ocupaţional şi reprezentări sociale ale muncii în mediul universitar

Adrian Neculau, Daniela Victoria Zaharia, Mihai Curelaru
Procesul complex al tranziţiei spre o economie de piaţă şi spre o societate europeană bazată pe principii democratice afectează toate dimensiunile vieţii sociale, inclusiv mediul universitar. În perspectivă, reforma din învăţământul superior are în vedere…

Studiu preliminar asupra stresului ocupaţional în mediul universitar

Studiu preliminar asupra stresului ocupaţional în mediul universitar

Adrian Neculau, Daniela Victoria Zaharia, Mihai Curelaru
Eficienţa unei organizaţii este influenţată nu numai de factorii economici, ci şi de cei psiho-sociali. Iar dintre aceştia din urmă, stresul profesional şi atitudinea faţă de muncă a angajaţilor reprezintă factori cu impact major, ambii influenţaţi de modul în care…

Skip to content