Anchetă exploratorie privind reglarea trăirilor afective în organizaţiile româneşti

Daniela Victoria Zaharia, Teodora Chirilă

Download

În cadrul acestei cercetări bazate pe chestionar, am urmărit modul în care 145 de angajaţi din sectorul servicii prezintă aspecte legate de reglarea emoţională în context profesional. Rezultatele indică diversitatea contextelor în care au loc încercările conştiente de control emoţional, dar şi varietatea strategiilor de reglare utilizate. Asocierea redusă dintre variabilele de vârstă, gen, context social şi tip de activitate cu strategiile de reglare, cu motivaţia şi consecinţele percepute ale eforturilor de control afectiv incită la realizarea unor cercetări care să aprofundeze specificul muncii emoţionale în context românesc.

reglarea emoţiilor, muncă emoţională, sector servicii.

Daniela Victoria Zaharia – Al. I. Cuza University, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Iaşi, Romania
Teodora Chirilă – Al. I. Cuza University, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Iaşi, Romania

You may also like...

Skip to content