Stres ocupaţional şi reprezentări sociale ale muncii în mediul universitar

Adrian Neculau, Daniela Victoria Zaharia, Mihai Curelaru

Download

Procesul complex al tranziţiei spre o economie de piaţă şi spre o societate europeană bazată pe principii democratice afectează toate dimensiunile vieţii sociale, inclusiv mediul universitar. În perspectivă, reforma din învăţământul superior are în vedere creşterea competitivităţii prin optimizarea raportului dintre cererea şi oferta de specialişti cu studii superioare. Un aspect esenţial pentru buna desfăşurare a activităţii instituţiilor universitare este modul în care angajaţii lor se raportează la munca pe care o depun în cadrul organizaţiei. Analiza reprezentării sociale a muncii, corelată cu analiza surselor de stres ocupaţional şi a strategiilor de a face faţă acestui fenomen, poate facilita înţelegerea modului în care indivizii se raportează la munca lor şi, implicit, la stadiul actual al reformei din domeniul lor de activitate. De asemenea, abordarea poate facilita identificarea problemelor pe care subiecţii le percep ca fiind importante în managementul eficient al schimbării.

Adrian Neculau – Al. I. Cuza University, Iaşi, Romania
Daniela Victoria Zaharia – Al. I. Cuza University, Iaşi, Romania
Mihai Curelaru – Al. I. Cuza University, Iaşi, Romania

You may also like...

Skip to content