Influenţa genului, a atitudinii sexiste şi a dominării sociale asupra atitudinii faţă de violenţa conjugală asupra femeii

Maria Nicoleta Turliuc

Download

În majoritatea societăţilor, rolul masculin şi cel feminin nu sunt numai diferite, ci şi inegale, femeile fiind supuse unui sexism instituţionalizat, bazat pe stereotipuri sexuale, prejudecăţi şi discriminare. Plecând de la statutul socialmente atribuit lor, de fiinţe vulnerabile, dependente şi conservatoare, multe femei suportă şi astăzi violenţa, atitudinile sexiste şi dominarea în cadrul conjugal, subscriind credinţelor tradiţionale şi pentru că aceasta este modalitatea în care ele au învăţat să se comporte într-o lume a masculinităţii. Cu toate eforturile de a se asigura un climat de egalitate între sexe în sfera publică şi în cea privată, o privire mai atentă asupra relaţiilor intrafamiliale/conjugale evidenţiază astăzi numeroase contraste, inechităţi şi realităţi disfuncţionale. Presiunile către modernizare şi democratizarea relaţiilor intrafamiliale au dus, în mod paradoxal, la supraîncărcarea femeii, la diminuarea confortului emoţional şi fizic al membrilor familiei şi chiar la creşterea criminalităţii feminine de tip intrafamilial.

MARIA NICOLETA TURLIUC – Al. I. Cuza University, Iaşi, Romania, Faculty of Psychology and Educational Sciences E-mail: turliuc@uaic.ro

You may also like...

Skip to content