Studiu intercultural de validare preliminară a scalei de concepţii personale asupra inteligenţei (SCPI)

Laura Ciochină, Luísa Faria, Annamaria Pepi, Marianna Alesi

Download

Prezentul studiu a recurs la analiză factorială confirmatorie (AFC) pentru a testa în trei contexte culturale – România, Portugalia şi Italia –, Scala de Concepţii Personale asupra Inteligenţei (SCPI), construită şi validată pe populaţie portugheză de Faria (1990-2006). SCPI, compusă din 26 de itemi (15 evaluând concepţia statică şi 11 concepţia dinamică), a fost administrată la 617 participanţi – 195 români, 200 portughezi şi 222 italieni. Am testat în cele trei contexte culturale modelul factorial teoretic al SCPI (cu doi factori, static şi dinamic). Am verificat că datele nu s-au ajustat acestui model, dar au evidenţiat modele de ajustare similare în cele trei grupuri culturale. Concret, în eşantioanele român, portughez şi italian, aceiaşi 7 itemi, 6 evaluând concepţia statică şi 1 concepţia dinamică, au avut saturaţii scăzute în factorii lor de origine. Deoarece aceşti itemi relaţionează caracterul static al inteligenţei cu aspecte legate de succes, efort şi greşeli comise, am considerat un model alternativ (fără aceşti 7 itemi) şi am testat invarianţa structurii sale factoriale în cele trei contexte culturale. Rezultatele au evidenţiat indici de ajustare buni, sugerând faptul că cei 7 itemi ar putea satura un al treilea factor al SCPI ce va fi luat în consideraţie în studii viitoare.

Laura Ciochină – Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Porto, Portugal
Luísa Faria – Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Porto, Portugal
Annamaria Pepi – Psychology Department, University of Palermo, Italy
Marianna Alesi – Psychology Department, University of Palermo, Italy

You may also like...

Skip to content