Introducere în problematica unui proiect

François Ruegg
Studiul de faţă este o introducere în problematica unui proiect european, o cooperare ştiinţifică între Universitatea din Fribourg şi cele din Iaşi, Cluj-Napoca şi Chişinău. Tema acestui ansamblu de cercetări a constituit-o explorarea vieţii sociale a…