Gândirea critică – o abilitate cognitivă de ordin superior

Dorina Sălăvăstru

Download

Acest studiu reprezintă o sinteză teoretică asupra gândirii critice. Scopul este de a pune în evidenţă necesitatea introducerii activităţilor care presupun proceduri ale gândirii critice în unele discipline de învăţământ, precum şi în programele de formare a profesorilor. Teoriile privitoare la gândirea critică îşi au originile în paradigma constructivistă, care consideră că propria experienţă a subiectului constituie fundamentul învăţării. Abordarea noastră prezintă rezultatele a patru autori în domeniul gândirii critice – R. Ennis, M. Lipman, R. Paul şi J. Boisvert – care pun la dispoziţia celor interesaţi sugestii în vederea utilizării la orele de curs a unor metode de învăţământ care pot ajuta elevii să gândească critic şi să-şi dezvolte capacitatea de reflecţie.

Dorina Sălăvăstru – Al. I. Cuza University, Iaşi, Romania

You may also like...

Skip to content