Implicarea motivaţională; operaţionalizare şi primele studii de validare a unei scale standardizate

Ticu Constantin, Elena-Irina Macovei, Alina Orzan, Veronica Nechita

Download

Un prim obiectiv al prezentului studiu a fost acela de a analiza din punct de vedere conceptual un modul important al motivaţiei – implicarea motivaţională – şi de a propune distincţiile necesare faţă de o alta de un alt modul la fel de important – persistenţa motivaţională. Un al doilea obiectiv a fost de a exemplifica modul în care implicarea motivaţională a fost operaţionalizată în cadrul unui chestionar standardizat – Chestionar I.M. (Implicarea Motivaţională) şi de a descrie principalele proprietăţi psihometrice ale acestui chestionar. Un al treilea obiectiv al cercetării a fost acela de a verifica câteva dintre proprietăţile Chestionarului I.M. punând în legătura factorii acestuia cu diferite variabile psihologice: factorii modelului Big Five, cei ai toleranţei la incertitudine, ai dimensiunilor accentuate ale personalităţii sau ai stilului cognitiv de procesare a informaţiilor. Cercetarea finală, realizată pe un lot de 765 de subiecţi din diferite tipuri de organizaţii, vizează analiza relaţiilor dintre factorii implicării motivaţionale şi cei ai implicării emoţionale a angajaţilor la locul de muncă. În final, vom formula câteva concluzii legate de posibilităţile de optimizare a Chestionarului I.M. şi de valoarea acestei probe pentru evaluarea personalităţii în context organizaţional.

Ticu Constantin – Al. I. Cuza University, Iaşi, Romania, Faculty of Psychology and Educational Sciences, E-mail: tconst@uaic.ro
Elena-Irina Macovei – Al. I. Cuza University, Iaşi, Romania, Faculty of Psychology and Educational Sciences
Alina Orzan – Al. I. Cuza University, Iaşi, Romania, Faculty of Psychology and Educational Sciences
Veronica Nechita – Al. I. Cuza University, Iaşi, Romania, Faculty of Psychology and Educational Sciences

You may also like...

Skip to content