„Noi nu ne temem de lupul cel rău” – Impactul Third Person Effect în perceperea influenţei violenţei tv asupra propriei persoane şi asupra celorlalţi

Daniela Speranţa Robotă, Mihail Radu Robotă

Download

Third effect oferă o perspectivă unică prin care să privim mass-media şi efectele ei. De aceea, nu mai suntem interesaţi doar de ceea ce mass-media ne comunică în mod direct, ci şi de implicaţiile ei asupra celorlalţi şi asupra percepţiilor noastre şi ale altora. Mutz (1998) argumentează în cartea sa Impersonal Influence, că impactul media stă în abilitatea ei de a oferi informaţii despre lumea socială, dincolo de experienţa noastră personală. Percepţiile noastre asupra experienţelor şi opiniilor celorlalţi sunt modelate, în parte, şi de către media. Mutz conceptualizează efectele media ca influenţă impersonală, în sensul că ele modelează percepţiile noastre asupra felului în care gândesc şi se comportă ceilalţi, conectând pe ceilalţi „străini” la modul nostru personal de a fi. Third effect este în acord cu teoria lui Mutz: în loc să se concentreze asupra efectelor directe ale mass-media asupra indivizilor (ca în cercetările mass-media tradiţionale), third-effect se axează pe modul de percepere a celorlalţi şi pe compararea cu ceilalţi. Astfel, descoperirea acestui efect deschide un nou drum pentru cercetare, incluzând categoria „celorlalţi” între procesele psihologice.
Această ipoteză propusă de Davison (1983) se structurează pe o orientare simbolistică interacţionistă, luând în considerare faptul că oamenii trăiesc într-o lume construită social în care credinţele şi expectanţele despre ceilalţi oameni orientează şi determină adesea interacţiunile sociale.

Mihail Radu Robotă – Al. I. Cuza University, Iaşi, Romania
Daniela Speranţa Robotă – Al. I. Cuza University, Iaşi, Romania

You may also like...

Skip to content