„Contextul” şi efectele sale în şcoală. Un studiu de caz asupra instituţiei şcolii în România

Adrian Neculau, Dorina Sălăvăstru, Manuela Vlase, Claudia Cărăuşu, Roxana Axinte

Download

Studiul analizează problema violenţelor şcolare din perspectiva influenţei contextului social nou: tranziţia, liberalizarea mass-media (prin intermediul căreia se fac cunoscute fapte violente ce erau trecute sub tăcere în regimul comunist), slăbirea autorităţii statului şi a instituţiilor angajate în respectarea legii. Am aprofundat caracteristicile mediului şcolar ca laborator colectiv al socializării şi factor de risc al naşterii şi dezvoltării unui climat de confruntare şi conflicte. Ne-au interesat formele de violenţă şcolară, factorii generatori, profilul victimei şi agresorului. Am utilizat, ca metode de informare, îndeosebi focus-grupul, dar şi interviul non-directiv, organizat cu consilieri şcolari, profesori şi elevi de la şcoli generale şi licee din Iaşi.

violenţă şcolară, context, şcoală, elevi.

Ticu Constantin – Al. I. Cuza University, Iaşi, Romania, Faculty of Psychology and Educational Sciences, E-mail: tconst@uaic.ro

You may also like...

Skip to content