Evenimentul rutier – o abordare psihosocială

Mihai Hohn

Download

Articolul de faţă prezintă unele aspecte importante în abordarea şi tratarea evenimentelor rutiere din punct de vedere psihologic, evidenţiate în urma unor intervenţii practice. În primul rând sunt clarificate noţiunile legate de evenimentul rutier: date, fapte, conflict etc. Şi nu în ultimul rând noţiunile de risc şi pericol. Apoi, articolul prezintă unele cercetări din sfera accidentabilităţii Ŕ legarea evenimentelor de aspecte psihice izolate: trăsături de personalitate, atenţie etc. Spaţii importante au fost acordate metodelor complexe: scheme unitare, conjuncturale de abordare şi analiză psihologică ale evenimentelor rutiere. Nu în ultimul rând, studiul acordă atenţie şi problematicii vizând acceptarea evenimentului rutier.

accident, factori, scheme de analiză, acceptarea evenimentului

Mihai Hohn – Universitatea de Vest, Timişoara, Romania.

You may also like...

Skip to content