Influenţa conformităţii rolului de sex asupra atitudinii faţă de egali la preadolescenţi şi adolescenţi

Constantina Alexandru, Mihaela Boza

Download

Nu există perioadă din dezvoltarea umană în care compania prietenilor să fie mai căutată decât preadolescenţa şi adolescenţa. Acestea sunt prin excelenţă vârste de „graţie socială” în care comuniunea cu egalii atinge maximum de intensitate. De aceea, subiectul acestei cercetări îl constituie atitudinea faţă de egali şi interacţiunea cu egalii în preadolescenţă şi adolescenţă. Dintre multiplele roluri pe care le îndeplineşte grupul de egali am ales să studiem socializarea cu rolul de sex. Covârstnicii contribuie la învăţarea rolului de sex prin presiunea exercitată asupra copiilor de a se conforma rolului de sex tradiţional. Această presiune se manifestă prin aprobarea şi acceptarea egalilor care au comportamente conforme cu rolul de sex şi dezaprobarea egalilor care au comportamente neconforme rolului de sex. De aceea, scopul acestei cercetări a fost studierea atitudinilor preadolescenţilor şi adolescenţilor faţă de egalii care au comportamente conforme sau neconforme cu rolul de sex şi, de asemenea, studierea particularităţilor interacţiunii cu egalii în preadolescenţă şi adolescenţă.

Constantina Alexandru – Al. I. Cuza University, Iaşi, Romania
Mihaela Boza – Al. I. Cuza University, Iaşi, Romania

You may also like...

Skip to content