Mihaela Boza

The influence of affect intensity and self-schema on the attitude toward self-destructive behaviors in adolescence

The influence of affect intensity and self-schema on the attitude toward self-destructive behaviors in adolescence

Mihaela Boza, Madalina Bejan
The aim of this study is to determine the influence of affect intensity and selfschema on the attitude towards self-destructive behaviors in adolescence. Theoretical background is provided through self-presentation, self-schema and the affect intensity…

Schemele şi scenariile cognitive – factori modelatori în percepţia şi rezolvarea conflictelor

Schemele şi scenariile cognitive – factori modelatori în percepţia şi rezolvarea conflictelor

Mihaela Boza
La această temă am ajuns plecând de la rezultatele obţinute într-un studiu anterior (Boza, 2001), care a vizat importanţa identificării cu rolul de sex în alegerea unei strategii de răspuns la conflict. Este posibil ca şi alte componente ale Eului să fie factori modulatori.

Influenţa conformităţii rolului de sex asupra atitudinii faţă de egali la preadolescenţi şi adolescenţi

Influenţa conformităţii rolului de sex asupra atitudinii faţă de egali la preadolescenţi şi adolescenţi

Constantina Alexandru, Mihaela Boza
Nu există perioadă din dezvoltarea umană în care compania prietenilor să fie mai căutată decât preadolescenţa şi adolescenţa. Acestea sunt prin excelenţă vârste de „graţie socială” în care comuniunea cu egalii atinge maximum de intensitate. De aceea, subiectul acestei cercetări îl constituie…

Skip to content