Influenţa conformităţii rolului de sex asupra atitudinii faţă de egali la preadolescenţi şi adolescenţi

Constantina Alexandru, Mihaela Boza
Nu există perioadă din dezvoltarea umană în care compania prietenilor să fie mai căutată decât preadolescenţa şi adolescenţa. Acestea sunt prin excelenţă vârste de „graţie socială” în care comuniunea cu egalii atinge maximum de intensitate. De aceea, subiectul acestei cercetări îl constituie…