Determinanţi afectivi ai persistenţei motivaţionale

Ana-Maria Hojbotă, Ticu Constantin
Persistenţa motivaţională se referă la nucleul dur al motivaţiei individuale, dimensiunea mai degrabă cantitativă (energia şi stabilitatea motivaţională) decât calitativă a acesteia (Constantin şi col., 2007). Psihologia personalităţii include persistenţa atât în modele temperamentale cât şi caracteriale…