Paradigme ale stresului ocupaţional

Daniela Zaharia
Deşi referirile la problematica stresului sunt foarte frecvente atât în limbajul cotidian cât şi în cercetarea ştiinţifică, încă nu există o definiţie universal acceptată a acestui concept. Stresul a fost conceput atât ca o variabilă independentă, cât şi ca una dependentă sau ca un proces.