Diferenţe parentale în reprezentarea emoţiilor copiilor

Mihai Vizniuc
Acest studiu îşi propune să analizeze o serie de diferenţe între părinţi cu privire la modul în care aceştia îşi reprezintă emoţiile de bucurie, tristeţe şi furie ale copiilor lor. Studiul se încadrează în direcţia teoretică a psihologiei sociale cognitive, având ca obiect de studiu…