Psihologia îmbătrânirii

Roger Fontaine
Progresul fulminant ce caracterizează societatea postmodernă, dezvoltarea tehnologiei şi a mijloacelor de accesare a informaţiei care au dus, implicit, la progrese în domeniul medicinii sunt factorii de bază în creşterea duratei de viaţă a individului prin îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă și…