Anunţ privind organizarea de cursuri de profesionalizare didactică generală de Nivel II, an universitar 2021-2022

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic organizează, în anul universitar 2021 – 2022, în regim postuniversitar cursuri de profesionalizare didactică generală de Nivel II (aprofundare), organizate în conformitate cu O.M. 3850/2.05.2017 modificat prin OMEN 4129-16.07.2018.

Aceste cursuri sunt organizate pentru:

  •  absolvenţii cu diplomă de licenţă (mai veche de anul 2008) de 4, 5 sau 6 ani şi care au adeverinţe de absolvire a Nivelului I.
  • absolvenţii cu studii de licenţă de 3 ani, care fac dovada absolvirii programului de formare psihopedagogică de Nivelul I cât şi a studiilor universitare de master.

Taxa de școlarizare corespunzătoare Nivelului II este de 1.225 lei.

Activitatea Detalii Perioada
Admiterea
pe baza evaluării interviului / răspunsurilor la chestionar – nu este necesara prezenta candidaților 19 martie 2022
Finalizarea înscrierilor

Persoanele care doresc factura trebuie să încheie contractul in ziua efectuării plăţii. Nu se pot face facturi la o data ulterioara.

Taxa se achită numai începând cu data de 20 martie 2022.

Persoanele care au promovat o parte din discipline în timpul anilor de studii vor avea stabilită valoarea taxei de şcolarizare în funcţie de disciplinele parcurse anterior.

Achitarea taxei se poate face la oricare unitate BRD precizând că plata se face pentru Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi cod RO68BRDE240SV89534452400, zona: Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic cod 2210, forma de învăţământ: postuniversitar cod 06, taxa de şcolarizare cod 31

21–24 martie 2022, între orele 13–15,

Vor fi aduse in format fizic  la sala D 207 (secretariat DPPD, corp D). următoarele:

  • contractul şi fişa de înscriere completate olograf, în dublu exemplar,
  • dovada achitării taxei

Candidaţii sunt rugaţi să respecte cu stricteţe perioada de înscriere şi intervalul orar. Nu se pot face înscrieri in alte intervale.

Candidaţii care nu transmit aceste documente în termenul precizat pierd locul obţinut.

În scopul eficientizării procesului de verificare a încasării taxei de înscriere, pentru validarea cât mai rapidă a dosarului, vă rugăm să achitaţi această taxă la orice ghișeu, al băncii BRD – Groupe Société Générale, în contul RO 68 BRDE 240 SV 89534452400, zona: Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic cod 2210, forma de învăţământ: postuniversitar cod 06, taxa de şcolarizare cod 31(Pentru aceste operațiuni nu se percep comisioane).

Vă rugăm să evitați efectuarea plăţii taxei de înscriere prin transfer on-line, deoarece extrasele de la bănci ne sunt transmise după încheierea perioadei de înscriere, aceasta ducând la imposibilitatea validării dosarului.