Buletin informativ – februarie 2022

Varianta pentru descărcare

INFO-PROIECT:
Start în carieră prin master didactic

INFO-ADMINISTRATIV

GRAFICUL ÎNTÂLNIRILOR CU GT:

 • 16 februarie 2022, 18:00 – toate specializările:

   Întâlnire de lucru
   Scopul: prezentarea programului Exchange Days, discutarea unor aspecte de ordin administrativ

IMPLICARE ÎN TOATE ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI

Reamintire: vă rugăm să vă conectaţi, indiferent de dispozitiv, folosind numele şi prenumele dvs. din catalog.

Verificaţi periodic pagina Master Didactic – DPPD: https://www.psih.uaic.ro/master-didactic/

INFO-DIDACTIC

ATENŢIE!
ÎN ACEASTĂ PERIOADĂ MAI POT APĂREA MODIFICĂRI ÎN ORAR.

DISERTAŢIA

Elemente de avut în vedere în etapa de documentare și redactare:

 • redactarea unor capitole/subcapitole din lucrarea de disertaţie şi solicitarea de feedback de la profesorii coordonatori;
 • documentare prin raportare la cărţi/articole de specialitate, în format print/on-line;
 • notarea trimiterilor – stil APA, după modelul (Pânişoară, 2015, p. 23) – pentru toate ideile şi exemplele selectate din lucrările de specialitate consultate;
 • completarea Bibliografiei pe măsură ce accesaţi diverse surse;
 • derularea cercetării subsumate lucrării de disertaţie. Inspiraţie şi mult spor!

INFO-PROIECT
Activitatea de consiliere în carieră
 • Activitate colectivă de consiliere: 16 februarie 2022, 18:00, on-line (Cisco Webex)
 •  
 • Activitate de informare și consiliere individualizată: miercurea şi vinerea, 17:00-18:00, cu programare transmisă prin e mail cu cel puţin o zi înainte.

  Aspecte vizate:

  • orientare/consiliere în realizarea disertației;
  • consultanță pentru realizarea/completarea portofoliului educațional;
  • abordarea altor probleme legate de dezvoltarea personală sau profesională
Manifestări ştiinţifice/Call for papers:

Mobilitati

Mobilităţi virtuale

Programul Exchange Days – 21-25 februarie 2022, pe platforma Microsoft Teams
Evenimentul va include prelegeri susţinute de profesori invitaţi de la universităţi din străinătate, prelegeri ce vor fi urmate de dezbateri.

Recomandări de lectură:
 • Baltag, E. Ş.; Domşa, C.; Benkő, Z.; Galan, P.; Hodor, C.; Corpade, A.(2021). Evaluarea impactului asupra mediului. Principii, metode, protocoale şi unelte de analiză.. Iaşi: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”.
 • Macari, I. O.; Milică, I. A. (2021). Romanian culture. A crash course. Iaşi: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”.
 • Mărgărit, D.; Jeler, C. (coord.) (2021). Seriozitatea jocului. O abordare multidisciplinară a ludicului.. Iaşi: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”.
 • Rădulescu, M. (2011). Metodologia cercetării ştiinţifice. Elaborarea lucrărilor de licenţă, masterat, doctorat.. Ediţia a II-a. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică.
 • Rusu, C.; Bulgariu, D. (coord.). (2021). tudii şi cercetări în geoştiinţe. Volumul IV.. Iaşi: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”.