Buletin informativ – mai 2022

Varianta pentru descărcare

INFO-PROIECT:
Start în carieră prin master didactic

INFO-ADMINISTRATIV

GRAFICUL ÎNTÂLNIRILOR CU GT:

 • 13 mai 2022, 17:00 – toate specializările:

   Întâlnire de lucru

IMPLICARE ÎN TOATE ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI

Reamintire: vă rugăm să vă conectaţi, indiferent de dispozitiv, folosind numele şi prenumele dvs. din catalog.

Verificaţi periodic pagina Master Didactic – DPPD: https://www.psih.uaic.ro/master-didactic/

INFO-DIDACTIC

!! ACTIVITĂŢI ÎN FORMAT FIZIC ȘI HIBRID!!

!! EXAMENE ÎN FORMAT FIZIC

DISERTAŢIA

Elemente de avut în vedere în etapa de documentare:

 • finalizarea ambelor părţi ale lucrării de disertaţie şi solicitarea de feedback de la profesorii coordonatori;
 • verificarea trimiterilor – stil APA, după modelul (Pânişoară, 2015, p. 23) – pentru toate ideile şi exemplele selectate din lucrările de specialitate consultate;
 • verificarea/eventuala completare a Bibliografiei;
 • revizuirea tehnoredactării/a elementelor de ordin formal.

 

Inspiraţie şi mult spor!

INFO-PROIECT
Activitatea de consiliere în carieră
 • Activitate colectivă de consiliere: 13 mai 2022, 17:00, on-line (Cisco Webex)

  Scopul activităţii: pregătirea pentru sesiune, discutarea unor aspecte legate de lucrarea de disertaţie

 •  
 • Activitate de informare și consiliere individualizată: marţi şi miercuri, în intervalul 15:00-16:00, cu programare transmisă prin e-mail cu cel puţin o zi înainte.

  Aspecte vizate:

  • orientare/consiliere în realizarea disertației;
  • consultanță pentru realizarea/completarea portofoliului educațional;
  • abordarea altor probleme legate de dezvoltarea personală sau profesională
Manifestări ştiinţifice/Call for papers:

Mobilitati

Mobilităţi

Va urma…

Recomandări de lectură:
 • Bonchiş, E. (coord.). (2022). Plictiseala la copii şi adolescenţi. O perspectivă psihologică. Iaşi: Polirom.
 • Capcelea, V. (2022). Etica şi comportamentul civilizat. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. Bucureşti: Editura Pro Universitaria.
 • Chelcea, S. (2021). Manual de redactare în ştiinţele socioumane. Bucureşti: Editura Pro Universitaria.
 • Chelcea, S. (2022). Metodologia cercetării sociologice. Metode cantitative şi calitative. Bucureşti: Editura Pro Universitaria.
 • Pop, F. C. (2021). Metode şi tehnici de comunicare în mediul educaţional. Cluj-Napoca: Editura Presa Universitară Clujeană.

 

INFO-NORMATIV