Buletin informativ – martie 2022

Varianta pentru descărcare

INFO-PROIECT:
Start în carieră prin master didactic

INFO-ADMINISTRATIV

GRAFICUL ÎNTÂLNIRILOR CU GT:

 • 25 martie 2022, 17:00 – toate specializările:

   Întâlnire de lucru
   Tema: Formarea profesorilor în alte tări impresii asupra experientelor împărtă la evenimenul Exchange Days
   Trecerea de la online la onsite – provocări şi soluţii

IMPLICARE ÎN TOATE ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI

Reamintire: vă rugăm să vă conectaţi, indiferent de dispozitiv, folosind numele şi prenumele dvs. din catalog.

Verificaţi periodic pagina Master Didactic – DPPD: https://www.psih.uaic.ro/master-didactic/

INFO-DIDACTIC

ATENŢIE!
ÎN ACEASTĂ PERIOADĂ MAI POT APĂREA MODIFICĂRI ÎN ORAR.

DISERTAŢIA

Elemente de avut în vedere în etapa de documentare și redactare:

 • redactarea unor capitole/subcapitole din lucrarea de disertaţie de feedback de la profesorii coordonatori;
 • documentare prin raportare la cărţi/articole de specialitate, în format print/on-line;
 • notarea trimiterilor – stil APA, după modelul (Pânişoară, 2015, p. 23) – pentru toate ideile şi exemplele selectate din lucrările de specialitate consultate;
 • completarea Bibliografiei pe măsură ce accesaţi diverse surse;
 • derularea cercetării subsumate lucrării de disertaţie și redactarea capitolului aferent acesteia. Inspirație și mult spor!

INFO-PROIECT
Activitatea de consiliere în carieră
 • Activitate colectivă de consiliere: 25 martie 2022, 17:00, on-line (Cisco Webex)
 •  
 • Activitate de informare și consiliere individualizată: marţi şi miercuri, în intervalul 15:00-16:00, cu programare transmisă prin e-mail cu cel puţin o zi înainte.

  Aspecte vizate:

  • orientare/consiliere în realizarea disertației;
  • consultanță pentru realizarea/completarea portofoliului educațional;
  • abordarea altor probleme legate de dezvoltarea personală sau profesională
Manifestări ştiinţifice/Call for papers:

Mobilitati

Mobilităţi

Va urma…

Recomandări de lectură:
 • Albu, G. (2016). Interogaţie şi autointerogaţie în educaţie. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică.
 • Apostolache, R. (2022). Competenţa pedagogică digitală. Iaşi: Polirom.
 • Catalano, H.; Albulescu, I. (2022). Alternativa educaţională Step by Step. Abordări teoretice şi pragmatice. Didactica Publishing House.
 • Drobot, R. (2020). Lecţii de hidrologie şi hidrogeologie. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică.
 • Epuran, M., Holdevici, E., & Toniţa, F. (2022). Psihologia sportului de performanţă. Bucureşti: Editura Trei.
 • Paloş, R. (2016). Predare pentru înţelegere şi învăţare. Culegere de de aplicaţii şi exerciţii. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică.
 • Pop, C. F. (coord.) (2021). Educaţia online. Oportunităţi şi limite. Oradea: Editura Universităţii din Oradea.