Predare teme de control – Psihologia educaţiei

Temele de control obligatorii (trei teme) de la disciplina Psihologia educaţiei, anul I Psihologie ID, vor fi predate, în format tehnoredactat şi tipărit, la examenul final.