Titulari / tutori – Specializarea Psihologie

Anul I – sem 1

Nr. crt. Numele şi prenumele Locul de muncă – Facultatea Disciplina Contact
1 Prof. dr. Havârneanu Eugen Corneliu Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Introducere în psihologie I Pagina personală
2 Conf. dr. Stan Aurel Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Statistică I Pagina personală
3 Conf. dr. Curelaru Mihai Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Metode de cercetare în psihologie Pagina personală
4 Lect. dr. Dîrţu Cătălin Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Istoria psihologiei Pagina personală
5 Asist. dr. Măirean Cornelia Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale Pagina personală
6 Lect. dr. Lupu Mihaela
Prof. dr. Cehan Anca
Prof. dr. Colibaba Ştefan
Litere Limba străină I (franceză/engleză) Lupu Mihaela (franceză): mihlupu@yahoo.com, 0232-201258
Cehan Anca (engleză): acehan@uaic.ro, 0232-201237
Colibaba Ştefan (engleză): stefan.colibaba@euroed.ro, 0232-201237

Anul I – sem 2

Nr. crt. Numele şi prenumele Locul de muncă – Facultatea Disciplina Contact
1 Asist. dr. Robotă Radu Mihail Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Introducere în psihologie II Pagina personală
2 Conf. dr. Stan Aurel Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Statistică II Pagina personală
3 Prof. dr. Sălăvăstru Dorina Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Psihologia educaţiei Pagina personală
4 Conf. dr. Gherasim Loredana Ruxandra/ Asist. dr. Măirean Cornelia Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Analiza computerizata a datelor Pagina personală
Pagina personală
5 Dr. Antonese Emilia/ drd. Prisecaru Ioana Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Practica de specialitate emilia.pascal@yahoo.com
prisecaru.ioana@yahoo.com
6 Lect. dr. Lupu Mihaela
Prof. dr. Cehan Anca
Prof. dr. Colibaba Ştefan
Litere Limba străină II (franceză/engleză) Lupu Mihaela (franceză): mihlupu@yahoo.com, 0232-201258
Cehan Anca (engleză): acehan@uaic.ro, 0232-201237
Colibaba Ştefan (engleză): stefan.colibaba@euroed.ro, 0232-201237

Anul II – sem 1

Nr. crt. Numele şi prenumele Locul de muncă – Facultatea Disciplina Contact
1 Conf. dr. Nastas Dorin Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Psihologie socială I Pagina personală
2 Conf. dr. Gherasim Loredana Ruxandra Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Psihologie experimentală Pagina personală
3 Prof. dr. Iacob Luminiţa Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Psihologia dezvoltării Pagina personală
4 Lect. dr. Dîrţu Cătălin Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Psihologia personalităţii Pagina personală
5 Prof. dr. Constantin Ana Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Psihologia rezolvării conflictelor Pagina personală
6 Lect. dr. Lupu Mihaela
Prof. dr. Cehan Anca
Prof. dr. Colibaba Ştefan
Litere Limba străină III (franceza/engleza) Lupu Mihaela (franceză): mihlupu@yahoo.com, 0232-201258
Cehan Anca (engleză): acehan@uaic.ro, 0232-201237
Colibaba Ştefan (engleză): stefan.colibaba@euroed.ro, 0232-201237

Anul II – sem 2

Nr. crt. Numele şi prenumele Locul de muncă – Facultatea Disciplina Contact
1 Conf. dr. Boncu Ştefan Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Psihologie socială II Pagina personală
2 Prof. dr. Havârneanu Eugen Corneliu Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Psihodiagnostic I Pagina personală
3 Conf. dr. Boza Mihaela Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Psihologia vârstelor Pagina personală
4 Asist. dr. Măirean Cornelia/ Asist. dr. Crumpei-Tanasă Irina Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Practica de specialitate Pagina personală
Pagina personală
5 Lect. dr. Lupu Mihaela
Prof. dr. Cehan Anca
Prof. dr. Colibaba Ştefan
Litere Limba străină IV (franceza/engleza) Lupu Mihaela (franceză): mihlupu@yahoo.com, 0232-201258
Cehan Anca (engleză): acehan@uaic.ro, 0232-201237
Colibaba Ştefan (engleză): stefan.colibaba@euroed.ro, 0232-201237

Anul II – sem 2 – Discipline opţionale

Nr. crt. Numele şi prenumele Locul de muncă – Facultatea Disciplina Contact
6 Lect. dr. Dumbravă Andrei Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Neuropsihologie Pagina personală
7 Prof. dr. Tobolcea Iolanda Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Logopedie Pagina personală
8 Conf. dr. Soponaru Camelia Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Introducere în psihanaliză Pagina personală

Anul III – sem 1

Nr. crt. Numele şi prenumele Locul de muncă – Facultatea Disciplina Contact
1 Prof. dr. Dafinoiu Ion Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Psihodiagnostic II Pagina personală
2 Prof. dr. Constantin Ticu Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Psihologia personalului Pagina personală
3 Lect. dr. Dumbravă Andrei Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Psihopatologie Pagina personală
4 Conf. dr. Boncu Ştefan Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Psihologia mediului Pagina personală
5 Conf. dr. Nastas Dorin Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Psihologie judiciară Pagina personală

Anul III – sem 1 – Discipline opţionale

Nr. crt. Numele şi prenumele Locul de muncă – Facultatea Disciplina Contact
6 Lect. dr. Zaharia Daniela Victoria Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Psihologia publicităţii Pagina personală
7 Prof. dr. Turliuc Nicoleta Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Psihopedagogia comportamentului deviant Pagina personală

Anul III – sem 2

Nr. crt. Numele şi prenumele Locul de muncă – Facultatea Disciplina Contact
1 Lect. dr. Zaharia Daniela Victoria Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Psihologie organizaţională Pagina personală
2 Prof. dr. Dafinoiu Ion Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Introducere în psihoterapie Pagina personală
3 Asist. dr. Onici Octavian Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Psihologia grupurilor sociale Pagina personală
4 Conf. dr. Stan Aurel Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Consiliere şi orientare în cariera Pagina personală
5 Conf. dr. Holman Andrei Corneliu Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Psihologie cognitivă Pagina personală

Anul III – sem 2 – Discipline opţionale

Nr. crt. Numele şi prenumele Locul de muncă – Facultatea Disciplina Contact
1 Conf. dr. Boza Mihaela Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Profile atipice de dezvoltare Pagina personală
2 Prof. dr. Turliuc Nicoleta Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Psihologia cuplului și a familiei Pagina personală
3 Lect. dr. Muntele Daniela Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Psihologia sănătății Pagina personală
Sari la conținut