Titulari / tutori – Specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

Numele Prenumele Date de contact
BONCU Ştefan Pagina personală
BOZA Mihaela Pagina personală
BUTNARU Simona Pagina personală
CEHAN Anca e-mail: acehan@uaic.ro, telefon cabinet: 0232-201237
locaţia cabinetului: Catedra de Limbă Engleză, Facultatea de Litere
COLIBABA Ştefan e-mail: stefan.colibaba@euroed.ro telefon cabinet: 0232-201237
locaţia cabinetului: Catedra de Limbă Engleză,
Facultatea de Litere
CONSTANTIN Ana Pagina personală
CONSTANTIN Ticu Pagina personală
CUCOŞ Constantin Pagina personală
CURELARU Mihai Pagina personală
DAFINOIU Ion Pagina personală
DÎRŢU Cătălin Pagina personală
DUMBRAVĂ Andrei Pagina personală
GHERASIM Loredana Pagina personală
GHERGUŢ Alois Pagina personală
HAVÂRNEANU Cornel Pagina personală
HOBJILĂ Angelica Pagina personală
HOLMAN Andrei Pagina personală
IACOB Luminiţa Pagina personală
IONESCU Ion e-mail: ion@uaic.ro telefon cabinet: 0232-201280
locaţia cabinetului: Catedra de Sociologie şi Asistenţă Socială, Facultatea de Filosofie
LUPU Mihaela e-mail: mihlupu@yahoo.com telefon cabinet: 0232-201258
locaţia cabinetului: Catedra de Limbă Franceză, Facultatea de Litere
MARIAN Andrei Pagina personală
MASARI Gianina Pagina personală
MIRON Manuela Pagina personală
MOMANU Mariana Pagina personală
MUNTELE (HENDREŞ) Daniela Pagina personală
NASTAS Dorin Pagina personală
POPA Nicoleta Pagina personală
ROBOTĂ Radu Pagina personală
ROGOZ Nicoleta Pagina personală
ROTUNDU Elvira e-mail: telefon cabinet:
locaţia cabinetului:
SĂLĂVĂSTRU Dorina Pagina personală
SAMOILĂ Magda-Elena Pagina personală
SEGHEDIN Elena Pagina personală
SOPONARU (PUZDRIAC) Camelia Pagina personală
STAN Aurel Pagina personală
TOBOLCEA Iolanda Pagina personală
TURLIUC Nicoleta Pagina personală
ŢEPORDEI Ana-Maria Pagina personală
ZAHARIA Daniela Pagina personală
Sari la conținut