Platformă online

Ghid lucru Moodle

Pentru detalii de conectare şi utilizare, vă rugăm să accesaţi ghidul.

Linkul de accesare a platformei: https://da.psih.uaic.ro/.

Adresă de contact, pentru detalii, în cazul întâmpinării unor probleme de conectare:
adrian.istrimschi@uaic.ro


Restricţie acces BlackBoard

Întrucât accesul pe platforma Blackboard este restricţionat, vă vom ţine la curent despre utilizarea unei noi platforme pentru Învăţământ la Distanţă.


Avantajele unui învăţământ la distanţă performant

Informaţii generale despre tehnologia e-Learning

Implementarea tehnologiilor educaţionale bazate pe Internet, generic numite e-learning, constituie o componentă principală în pregătirea studenţilor de la forma de învăţământ la distanţă (ID). Astfel, programele destinate studenţilor pot deveni rapid accesibile iar comunicarea între tutore şi student este mult îmbunătăţită.

Departamentul ID al universităţii noastre dispune de o asemenea tehnologie prin Platforma Educaţională MEDIAEC (Mijloace Eficiente de Dezvoltare-Inovare a Educaţiei şi Cercetării Interdisciplinare în Formare, Comunicare şi Servicii) şi această tehnologie se bazează pe aplicaţia BlackBoard Academic Suite. Având ca scop realizarea unui învăţământ la distanţă performant, această aplicaţie oferă suportul necesar managementului de conţinut educaţional la nivelul universităţii.

Mai multe informaţii despre platforma MediaEC şi aplicaţia BlackBoard puteţi afla de la adresele:

Funcţionalităţile noii aplicaţii

  • accesul simultan al unui mare număr de utilizatori, aproximativ 30.000;
  • organizarea materialului de curs pe Internet de către profesorii titulari;
  • introducerea tematicilor pentru seminarizarea cursanţilor înscrişi, definirea unor reguli după care orice fel de componentă a unui curs (item, test, temă etc.) devine accesibilă numai studenţilor care au îndeplinit o anumită obligaţie (ca de exemplu: au obţinut calificativul necesar promovării unui test, s-au încadrat în timpul impus de profesor pentru rezolvarea unui test, au parcurs un anumit capitol din curs etc.);
  • examinarea la distanţă a cursanţilor (de exemplu: răspunsul la teste formulate prin întrebări de tip grilă este evaluat automat).

Accesul la aplicaţie, numele contului şi parola

În cadrul facultăţii noastre, aplicaţia BlackBoard Academic Suite se adresează studenţilor de la forma de învăţământ la distanţă (ID), specializările Psihologie (studii de licenţă, ID) şi Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (studii de licenţă, ID). Aplicaţia este disponibilă la adresa

http://bb.mediaec.uaic.ro/

Accesul utilizatorilor la aplicaţia Blackboard se va face (de pe orice calculator conectat la internet) pe bază de nume de utilizator şi parolă. Studenţii se vor loga apăsând butonul „User Login” din pagina de logare a aplicatiei BlackBoard.

Atenţie:
La acţionarea butonului „Login” poate sa apară o eroare „There is a problem with this website’s security certificate.” 

Soluţie:
Internet Explorer „Continue to this website (not recommended)” sau Mozilla Firefox „Accept this certificate permanently” sau „Accept this certificate temporarely for this session” or „Add exception”.

În continuare, studenţii trebuie să completeze datele personale din pagina de acces a aplicaţiei (nume cont şi parolă), astfel:

Specializare: Psihologie Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
Username: psih.psih.nume.prenume psih.pipp.nume.prenume
Password: nnppxxxx nnppxxxx

unde:

nume = numele de familie al studentului, din certificatul de naştere (fără diacritice)
prenume = primul prenume al studentului (fără diacritice)
nn = primele 2 litere din numele de familie
pp = primele 2 litere din prenumele
xxxx = ultimile 4 cifre din CNP-ul studentului

În cazul în care numele de familie, respectiv, prenumele sunt formate din mai mult de un cuvânt, username-ul va contine doar primul cuvânt, atât din numele de familie, cât si din prenume. De ex: Arnautu-Vaida Costel-Ion, de la PIPP va avea username-ul: psih.pipp.arnautu.costel

Exemple:

Specializare Psihologie Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (PIPP)
Student Anghel-Dumea T. Lenuţa Danila V. Stefana-Gabriela cas. Vasilache
CNP 2901009789982 2760812441234
Username psih.psih.anghel.lenuta psih.pipp.danila.stefana
Password anle9982 dast1234

Observatie:
Username-ul are urmatoarea particularitate: psih.specializarea.numele.prenumele.zz, unde zz reprezinta ultimele doua caractere ale numarului matricol, pentru urmatorii studenti:

• CIOBANU IULIA-AURELIA CAS. VITELARIU
• CIOBANU IULIA-BEATRICE
• GRIGORAS ANA-MARIA
• GRIGORAS ANA-MARIA CAS. ACRISTINEI

Anunţuri

  • NOU! Au fost realizate înrolările. (afişat 12.10.2018)
  • Pentru cazul în care un student are restanţe din anii trecuţi şi doreşte să aibă acces la acele cursuri în aplicaţia Blackboard, s-a hotărât următoarea procedură: studentul trimite e-mail pe adresa administratorului aplicaţiei ovidiu.stofor@uaic.ro la începutul semestrului I sau II şi specifică cursurile din anii trecuţi la care doreşte înrolarea în acel semestru. Condiţia esenţială este achitarea la zi a taxei de şcolarizare, inclusiv prima tranşă din semestrul respectiv (se face verificarea în esims) şi dacă acesta este îndeplinită, atunci se realizează înrolarea.

Accesarea cursurilor
După ce utilizatorul s-a logat, se va deschide o fereastră în care se găsesc denumirile cursurilor la care studentul este înscris. Accesând un curs, se pot vizualiza:

  • anunţurile în legătură cu acel curs (Announcements),
  • documentele cursului (Course Documents) (pentru început în format pdf), urmând ca, ulterior, fiecare cadru didactic titular să îndrume studenţii înscrişi la cursul respectiv pentru dezvoltarea altor facilităţi.

Alte informaţii

Pentru cadrele didactice – Ghidul de utilizare a platformei BlackBoard

Datele de contact ale administratorului aplicaţiei

Pentru probleme legate de logare şi de administrare vă rugăm să vă adresaţi administratorului BlackBoard la nivel de facultate:

Ovidiu Stofor,
sala D207,
0232-202298,
ovidiu.stofor@uaic.ro.