Prezentarea formei de studiu „Învăţământ la Distanţă – ID”

„Ştiinţa puţină îi face pe oameni pretenţioşi, în timp ce ştiinţa multă îi face modeşti: aşa după cum spicele goale îşi înalţă spre cer capatele lor trufaşe, în timp ce spicele pline, se apleacă spre pământ sub greutatea lor.”
(Leonardo da Vinci)

Dovada acreditării specializărilor

Specializarea PSIHOLOGIE, forma de învăţământ la distanţă (ID), este acreditată, conform Hotărârii Guvernului nr. 580/2014 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior.

Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR, forma de învăţământ la distanţă (ID), este autorizată să funcţioneze provizoriu, conform Hotărârii Guvernului nr. 580/2014 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior.

Ce este învăţământul la distanţă?

Învăţământul la distanţă este o formă modernă de pregătire, care se utilizează atât la nivel universitar, cât şi în organizarea studiilor postuniversitare. El este folosit de milioane de studenţi din întreaga lume şi de câţiva ani este prezent şi în universităţile româneşti. Această formă de organizare a procesului didactic nu presupune prezenţa zilnică a studentului la cursuri, însă implică participarea la activităţile tutoriale şi efectuarea temelor de control.

Care sunt avantajele învăţământului la distanţă?

Învăţământul la distanţă este o formă de organizare a procesului didactic adaptată ritmului alert de evoluţie a ştiinţelor şi a societăţii, dar şi nevoilor de profesionalizare şi reconversie profesională a adulţilor. El răspunde mai ales nevoii de educaţie permanentă pe care o resimţim în activitatea profesională cotidiană.

El este deschis tuturor categoriilor de adulţi care optează pentru continuarea studiilor, dar este ales ca modalitate de formare mai ales de adulţii care au deja un loc de muncă stabil, iar provocările profesionale le impun specializarea într-un apropiat de interesele lor de evoluţie în carieră.

Flexibilitatea programului de studiu şi posibilitatea de a comunica cu profesorii în formule non-tradiţionale (prin corespondenţă, prin mesaje electronice etc.) constituie avantaje pentru studenţii care sunt deja activi pe piaţa forţei de muncă şi nu dispun de timpul necesar pentru a frecventa cursurile în regim de zi. 

Activităţi specifice învăţământului la distanţă: tutoriatul şi temele de control

Activităţile educaţionale ale programelor de învăţământ la distanţă sunt diferite de cele specifice programelor organizate în forma de zi. Cursurile şi seminariile sunt înlocuite de activităţile tutoriale, care sunt forme flexibile de organizare a procesului didactic şi presupun implicare activă a studentului în descifrarea materiei şi în rezolvarea problemelor specifice. O activitate tutorială nu depăşeşte patru ore convenţionale.

Rolul tutorelui care este desemnat pentru fiecare disciplină nu este acela de a transmite un volum oarecare de informaţii, ci de a-l orienta pe student în învăţarea autonomă, de a-i forma / a-i dezvolta deprinderea de a învăţa. Pe tot parcursul studiilor universitare în regim de învăţământ la distanţă veţi fi asistaţi de tutorii pentru fiecare disciplină, care au menirea de a corecta temele de control pe care trebuie să le finalizaţi înainte, în timpul sau după activităţile tutoriale (în funcţie de specificul disciplinei şi de complexitatea acestora), de a vă oferi feed-back permanent şi de a vă ajuta în ameliorarea procesului de învăţare. Temele de control pot fi transmise tutorilor fie prin corespondenţă tradiţionale, fie în format electronic (e-mail).

Materialele de curs elaborate pentru învăţământul la distanţă oferă studentului posibilitatea de a-şi însuşi o mare parte a materiei în condiţii de confort, acasă, prin studiu individual, în timp ce activităţile tutoriale sunt rare, în număr de 1-3 pentru fiecare disciplină studiată.

Sfaturi pentru organizarea activităţii de învăţare

Învăţământul la distanţă presupune implicarea totală a studentului în propriul proces de învăţare şi solicită utilizarea unor strategii eficiente de management al resurselor disponibile (de timp, de spaţiu, de documentare etc.). Iată câteva sfaturi menite să vă ajute să depăşiţi cu succes fiecare etapă a formării dvs. universitare:

  • Încercaţi să vă planificaţi timpul alocat învăţării astfel încât să acopere în timp real nevoile dvs. în raport cu ritmul individual de parcurgere a materiei.
  • Plasaţi activităţile de învăţare în momente adecvate activităţii dvs. cotidiene, astfel încât să nu genereze mai multă oboseală.
  • Încercaţi să conectaţi cât mai multe dintre cunoştinţele noi cu experienţele dvs. de viaţă sau profesionale. Astfel, le veţi reţine cu mai multă uşurinţă, iar învăţarea va fi mai durabilă.
  • Rezolvaţi toate temele de control şi răspundeţi la toate întrebările incluse în manual, chiar dacă nu vă sunt solicitate pentru evaluare. Ele sunt formulate astfel încât să faciliteze înţelegerea materiei şi să îndemne la aplicaţii.
  • Prezenţa la activităţile tutoriale vă va oferi în primul rând posibilitatea de a găsi răspunsuri la întrebările dvs. şi de a clarifica aspecte mai puţin accesibile la prima vedere. Încercaţi, aşadar, să participaţi la toate activităţile tutoriale.

Nu ezitaţi să contactaţi tutorii de disciplină atunci când întâmpinaţi probleme în înţelegerea materiei sau în realizarea temelor de control.

Alte forme de asistenţă educaţională la care puteţi apela. Consultaţiile

În cazul în care vă confruntaţi cu probleme şi întrebări pe care nu le puteţi rezolva în timpul activităţii independente de învăţare sau în timpul tutorialelor, puteţi solicita tutorilor consultaţii individuale sau de grup. Aceste întâlniri au scopul de a vă îndruma în rezolvarea eventualelor probleme şi nu de a continua activitatea de predare. De aceea, e preferabil să fi pregătit eventualele consultaţii în prealabil, prin lecturarea secvenţelor de materie neînţelese şi prin sintetizarea punctelor pe care doriţi să le discutaţi cu tutorele.

Consultaţiile au un caracter specific atunci când sunt destinate îndrumării activităţii de elaborare a lucrării de licenţă. Studenţii sunt obligaţi să îşi aleagă tema lucrării de licenţă şi coordonatorul cu cel puţin un an înainte de finalizarea studiilor şi să se angajeze activ în realizarea acesteia. Rolul consultaţiilor pentru licenţă este de strictă îndrumare a activităţii de documentare şi de cercetare aplicativă.

Organigrama Departamentului pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă

Vizualizaţi Organigrama DIDIFR

Regulamente de funcţionare

Regulamente de funcţionare ale Departamentului pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă:

Sari la conținut