Finalizare studii, sesiunea IULIE 2019

Regulament finalizare studii

Perioadă de înscrieri Programarea examenelor
25, 26 şi 27 iunie 2019
  900 – 1200
1400 – 1500
1 – 7 iulie 2019
(planificarea pe zile se va afişa după perioada de înscrieri)

 Acte necesare la înscriere:

 1. Fişă de înscriere – formularul se descarcă on-line;
 2. Copie xerox după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 3. Copie xerox după actul de identitate (dacă nu şi-a pierdut valabilitatea cel depus iniţial la dosar);
 4. Diploma de bacalaureat în original (dacă nu a fost depusă iniţial la dosar);
 5. Diploma de licenţă în original (numai pentru studenţii de la master, dacă nu a fost depusă iniţial la dosar);
 6. Foaia matricolă / Suplimentul la diploma de licenţă în original (numai pentru studenţii de la master, dacă nu a fost depusă iniţial la dosar);
 7. Un exemplar din lucrarea de absolvire/licenţă/disertaţie.Exemplarul din lucrarea de licenţă/disertaţie, care se depune la secretariatul facultăţii, va fi printat faţă-verso şi BROŞAT (Nu se vor depune lucrări legate în arc sau cartonate);
 8. DECLARAŢIE privind originalitatea conţinutului lucrării de absolvire /licenţă/disertaţie vizată de coordonator (Obs:Declaraţia va fi legată la sfârşitul lucrării, la fel ca o anexă), (formularul se descarcă on-line);
 9. Chitanţa de plată a taxei de REPETARE a examenului de absolvire/licenţă/disertaţie: 200 RON (dacă este cazul). 

Notă:

 • Eliberarea adeverinţei de absolvire/licenţă/disertaţie se va face după aproximativ 10 zile de la finalizarea examenului de absolvire/licenţă/disertaţie. Absolvenţii au obligaţia să ridice aceste documente până cel târziu: 31.07.2019 (după această dată în intervalul 1.08–1.09.2019 este perioadă de concedii).
 • La eliberarea adeverinţei de absolvire/licenţă/disertaţie, fiecare absolvent trebuie să prezinte la secretariat Fişa de lichidare vizată la toate serviciile din Universitate. Formularul se descarcă on-line.

Diploma de absolvire / licenţă / disertaţie şi Suplimentul la diplomă se vor elibera aproximativ după 1 an de la susţinerea examenului, de către Biroul Acte de studii din cadrul Universităţii (corpul A, etajul II, tel. 0232/201120, link.)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *