Anunt privind depunere cererilor de echivalare discipline pentru an universitar 2021-2022

ANUNȚ IMPORTANT

 

Perioada de depunere a cererilor de echivalare pentru semestrele 1 și 2, an universitar 2021-2022 este 28 septembrie- 15 octombrie 2021, pe emailul fiecărui responsabil de specializare:

Cererea de echivalare va fi insoțită de situația școlară/supliment la diplomă/foaie matricolă.

Pentru descărcarea cererii de echivalare vă rugăm să faceți click aici.